เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (a8.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565(ครั้งที่2)ตามระเบียบการกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้การจ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2561566 kB
Loading...

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064