เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

H01

นายบัญญัติ จันทะศรี
ปลัด อบต.เพ็ญ
สายด่วน : 08-6235-2058
 

 

H02 1

นายประดิษฐ์ ก้อนกลมเปรี้ยว
รองปลัด อบต.เพ็ญ
สายด่วน : 08-3419-7252

 

H03 1

น.ส.ศิริอร เกตุไทยสง
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน : 08-9576-6657

H05

นายปฤณ คำสีทา
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วน : 09-3532-0999

C01 1

นายธนเดช โครตแสนลี
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วน : 09-8101-3490

 

Z1

นายภัทราวุฒิ ชาโคตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สายด่วน : 09-6841-8873

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064