เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

 

C01 1

นายธนเดช โคตรแสนลี
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 

oo

นายธงชัย พุทธาผา
นายช่างโยธา

 

C03

ตำแหน่งว่าง
วิศวกรโยธา

C03

ตำแหน่งว่าง
นายช่างเขียนแบบ

C03

ตำแหน่งว่าง
นายช่างไฟฟ้า

C03

ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

C03

นายนัทธพงศ์ สีมืด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

C03

นายสัญญา ไชยกาฬสินธุ์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

C03

นายปิยชาติ ราชโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

C03

นายอิทธิฤทธ์ พงษ์ไกรรุ่งเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

C03

ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

C03

นายศิวนัฐ นวลจันทร์
ช่างก่อสร้าง

C03

นายนันทวุฒิ รักญาติ
คนงานทั่วไป

C03

น.ส.พรพิมล เพ็งศรี
คนงานทั่วไป

C03

นายวิกิต บัวลอย
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

C03

นายธวัชชัย โพนหลาง
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานประปา)
 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064