เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

H01

นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม
นายก อบต.เพ็ญ
สายด่วน : 09-7303-5556

 

H01

นายบัญญัติ จันทะศรี
ปลัด อบต.เพ็ญ
สายด่วน : 08-6235-2058
 

H02 1

นายชรินทร์ วีระบุรุษ
รองนายก อบต.เพ็ญ
สายด่วน : 06-1159-8048

 

H02 1

นายนนท์ เพ็งศรี
รองนายก อบต.เพ็ญ
สายด่วน : 08-4887-6458

 

H05

นายทองเลื่อน สิมงาม
เลขานุการนายก อบต.เพ็ญ
สายด่วน : 09-8507-8450

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background271064